მასრა მწვანე Masra Green

ქაღალდი დამზადებულია კანაფის ნატურალური ლერწმისგან.

Paper is produced from natural hemp reed.


მასზე არსებული მიკროფორები ხელს უწყობს თანაბარ და ჰაეროვან წვას, რაც მოწევის პროცესს უფრო მსუბუქს და სასიამოვნოს ხდის.

The micropores on it provide an equal and airy burning process, which makes smoking much lighter and more pleasant.


აკაციის ნატურალური წებო ხელს უწყობს ქაღალდის თანაბარ წვას.

The natural glue of acacia contributes to an equal burning process of the paper.

მასრა პროფესიონალი მწეველების მიერ შექმნილი, გასახვევი ქაღალდის პირველი ქართული ბრენდია

მასრა წითელი Masra Red

ქაღალდი დამზადებულია კანაფის ნატურალური ლერწმისგან.

Paper is produced from natural hemp reed.


მისი მტკიცე ფაქტურა ქმნის ვაკუუმს, რაც მოწევის პროცესს უფრო მგრძნობიარეს ხდის.

Its' firm material creates a vacuum, which makes the smoking process more tender.

Masra is the first Georgian rolling paper brand, created by smoking professionals.

მასრა თეთრი Masra White

ქაღალდი დამზადებულია კანაფის ნატურალური ლერწმისგან.

Paper is produced from natural hemp reed.


მისი მტკიცე ფაქტურა ქმნის ვაკუუმს, რაც მოწევის პროცესს უფრო მგრძნობიარეს ხდის.

Its' firm material creates a vacuum, which makes the smoking process more tender.

პირველი ქართული გასახვევი ქაღალდი